D
DS
T
M

Rescert-certificatie in vraag en antwoord

Voor welke werken kan ik Rescert-gecertificeerd zijn? 

 • Fotovoltaïsche installaties
 • Zonthermische installaties voor sanitair en warm water
 • Zonthermische installaties sanitair warm water en verwarming
 • Gecentraliseerde biomassa-installaties (verwarming en/of sanitair warm water)
 • Warmtepompen (verwarming met of zonder sanitair warm water), met uitzondering van ondiepe geothermische systemen
 • Ondiepe geothermische systemen 

Is het certificaat bedrijfs- of persoonsgebonden?

De certificaten worden aan natuurlijke personen toegekend, bijvoorbeeld aan werfcoördinatoren, technisch verantwoordelijken. Het is dus geen certificaat voor je bedrijf.

Voor welke systemen moet ik Rescert-gecertificeerd zijn om mijn klant van alle premies voor hernieuwbare energie te laten genieten in de toekomst?

Je zal Rescert-gecertificeerd moeten zijn, wil je klant vanaf juli 2017 een premie krijgen voor zijn installatie. Wil je alle opties waarvoor er premies zijn kunnen aanbieden, dan zal je volgens wat nu voorligt vier certificaten nodig hebben: de beide certificaten voor zonneboilerinstallaties en de beide certificaten voor warmtepompen. Je kan pas aan het examen voor gecombineerde zonnethermische installaties deelnemen als je geslaagd bent voor het examen voor zonthermische installaties voor sanitair warm water. Wil je enkel zonneboilerinstallaties voor warm water aanbieden en enkel niet-geothermische warmtepompen, dan zouden twee certificaten voor de premies volstaan.

Wie kan zo'n certificaat behalen?

Je moet minstens drie jaar ervaring hebben in een basisberoep (zie tabel hieronder)

 • (1) of elektrotechnisch installateur
 • (2) of aannemer van zinkwerken en metalen dakdekkingen van gebouwen of aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken
 • (3) voor deze categorieën van het certificaat kan je kiezen tussen 2 of 3 basisberoepen

Wat moet ik doen om zo'n certificaat te behalen?

 1. Je volgt een opleiding bij een hiervoor erkende opleidingsinstelling, in één van de zes catergorieën waarvoor je een certificaat wenst te behalen. Deze opleidingen duren doorgaans 4 à 5 dagen, of 10 halve dagen, afhankelijk van de opleidingsinstelling. Ben je niet geslaagd in het examen én het herexamen, dan ben je verplicht de opleiding opnieuw te volgen.
 2. Je slaagt in een examen in een hiervoor erkend examencentrum. In de meeste gevallen is dit de opleidingsinstelling zelf
 3. Je vraagt je certificaat aan bij www.rescert.be (>procedure) binnen de 6 maanden nadat je voor het examen geslaagd bent. Dien je je aanvraag te laat in, dan moet opnieuw een examen doen.

Waar kan ik de opleidingen volgen en het examen afleggen?

Dit kan in één van de erkende opleidingsinstellingen, die u hier terugvindt!

Hoeveel kost dat?

Om te beginnen is er de kost van de opleiding zelf. De prijzen hiervoor schommelen tussen de € 750 à € 1.250 excl. btw. De kost voor het indienen van een aanvraag tot certificatie bedraagt € 250 excl. btw. Ook als uw aanvraag wordt geweigerd moet u hiervoor dit bedrag betalen. Dit bedrag betaalt u per persoon en per certificaat, eenmalige betaling voor de volledige periode van vijf jaar.

Hoelang is het geldig?

Een certificaat is geldig gedurende vijf jaar 

Geldt het Rescert-certificaat ook in Wallonië of Brussel?

Ja, het geldt in de drie gewesten.

Mag ik het met Rescert-certificaat alle werken aan installatie uitvoeren?

Neen. Het Rescert-certificaat betekent niet dat je niet meer over de nodige toegang tot het beroep moet beschikken voor de activiteit die je uitvoert. Zo mag je als installateur, die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties en die over de toegang tot het beroep beschikt voor dakwerken en dichtingswerken, de elektrische aansluiting van de installatie niet uitvoeren. Dit moet gedaan worden door de elektrotechnisch installateur. Deze moet niet gecertificeerd zijn voor fotovoltaïsche installaties. Als gecertificeerde installateur neemt u in dat geval de eindverantwoordelijkheid van de volledige installatie op u.

 

Voor meer info, opleidingskalenders en de aanvraagprocedure kan u terecht op www.rescert.be