D
DS
T
M
 

Ons takenpakket wijzigt fundamenteel en is vooral de laatste jaren veel ingewikkelder geworden. Wij moeten immers alle nieuwe energietechnieken onder de knie krijgen en op elkaar kunnen afstemmen. Informatie en opleiding zijn cruciaal. Maar ook de overheid speelt een belangrijke rol met name op het vlak van sensibilisering en ondersteuning van de juiste investering. Een energiezuinigere installatie bij onze klant genereert weliswaar een lagere energiefactuur maar vraagt een investering. Door het wegvallen van een aantal steunmaatregelen werden minder offertes binnen gehaald. Dit alles maakt dat ook 2013 geen makkelijk jaar was voor onze sector. Nieuw dit jaar is dat elke nieuwe woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie dient te halen uit hernieuwbare bronnen en een E-peil van 60 of minder dient te halen. Vanaf 2016 zal elkeeen E-peil van 50 moeten halen. Dat is een nieuwe stap in het traject naar bijna-energieneutrale nieuwbouw in 2021 die de Vlaamse overheid heeftvastgelegd. 2014 biedt de stuurgroep Bouwunie Limburg dan ook heel wat nieuwe uitdagingen. Samen met onze partners willen wij er dit jaar staan voor onze installateurs. Nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen is belangrijk! Het informeren van zowel de overheid als onze installateurs vormt een prioritaire taak. Zonder sensibilisering en algemene ondersteuning door onze overheid bij de plaatsing van energiezuinige verwarmingsinstallaties staat onze sector nergens. Anderzijds dienen wij als beroepsorganisatie te voorzien in nuttige en eersterangsinformatie voor onze leden zodat iedere installateur de kans krijgt om op de hoogte te blijven van actuele onwikkelingen binnen de sector. Speciale aandacht zal dit jaar ondermeer uitgaan naar collectieve verwarmingsinstallaties met centrale stookplaats. Een nog té onbekendsysteem dat onze klanten veilige, comfortabele en energiezuinige verwarming aanbiedt. Meer info volgt, ik nodig je nu alvast uit op één van onze infomomenten.

Tot binnenkort!

Eric Motmans

Voorzitter Bouwunie Limburg Installateurs

Sponsors Installateurs