D
DS
T
M
 

 

Op de stand van Bouwunie Limburg dakwerkers demonstreerden de leerlingen hoe gevelwerken in de praktijk worden uitgevoerd. Dit initiatief kon alleszins op veel bijval rekenen van de bezoekers. Daarnaast kunnen we met de vereniging terugkijken op een reeks geslaagde infoavonden en netwerkactiviteiten, zoals o.a. het jaarlijkse outdoor karting event en dakwerkers @ the movies. Ook niet weg te denken zijn de diverse opleidingen van professioneel personeel die door Bouwunie Limburg Dakwerkers worden aangeboden in samenwerking met het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. Denken we maar aan de opleidingen veilig werken op hoogte en asbestverwijdering daken. Kortom, een druk jaar dat enkel kon slagen mits de inzet van al onze bestuursleden, en zeker niet te vergeten onze partners die jaar na jaar onze vereniging steunen, waarvoor dank.


Het valt echter niet te ontkennen dat 2013 een moeilijk jaar was op economisch vlak. Laten we hopen dat 2014 ons gunstiger gezind zal zijn. De consument moet terug vertrouwen krijgen en de bereidheid tot investeren moet terug gestimuleerd worden! Omwille van de crisis annuleren of stellen mensen vaak hun investering in hun woning uit naar een later tijdstip. Investeren in de eigen woning is en blijft nochtans de beste belegging. Ook als ondernemer is het belangrijk om je te wapenen tegen de crisis. Op de hoogte blijven van de laatste nieuwe ontwikkelingen in de sector, een goed opgeleid team hebben en beschikken over een ruim netwerk, zijn hierbij ongetwijfeld de sleutelwoorden. BOUWUNIE Limburg Dakwerkers staat zijn leden hierin bij. Het belang om aangesloten te zijn bij een beroepsorganisatie valt dezer dagen niet te miskennen en kan dan ook niet vaak genoeg benadrukt worden. Voor uw klanten is het immers belangrijk zaken te doen met een ondernemer die up-to-date is en omringd door een ruim netwerk. Naast de verschillende infoavonden, netwerkactiviteiten en opleidingen zullen we in 2014 ook het belang van veilig werken op hoogte en het veilig verwijderen van asbesthoudende daken blijven onder de aandacht brengen. Op vlak van asbestverwijdering zullen we de vinger aan de pols houden via onze betrokkenheid in het asbestforum, een orgaan, dat werd opgericht op initiatief van de federale overheid, waarin diverse stakeholders zetelen met als doel adviezen te formuleren aan het beleid. Vanuit onze vereniging zullen we blijven ijveren dat de overheid het verwijderen en vervangen van asbesthoudende daken mee zou stimuleren en financieel ondersteunen.

Tot slot willen we u ook nog wijzen op de wijziging op vlak van de dakisolatiepremie, waarover u meer info vindt in deze gids. We wensen alvast veel succes toe in het realiseren van uw project(en).


Erik Broekhoven
Voorzitter Bouwunie Limburg Dakwerkers