D
DS
T
M
 

2013 was voor velen onder ons geen makkelijk jaar. Op één of andere manier voelen we allemaal de crisis binnen de bouwsector, ook als bestuur. De orderboekjes lopen minder snel vol en grote investeringen worden vaak uitgesteld. Ook de concurrentie vanuit het buitenland speelt ongetwijfeld parten.

Buitenlandse bedrijven vanuit de EU beconcurreren op deloyale wijze de Belgische reguliere bouwbedrijven door geen rekening te houden met o.a. de verplicht te respecteren minimumlonen, de grenzen op de arbeidsduur en de geldende veiligheidsvoorschriften. Verder worden wij binnen onze sector ook geconfronteerd met de zogenaamde buitenlandse ‘schijnzelfstandigen’: Nederlandse,
Poolse, Roemeense en Bulgaarse zelfstandigen bezondigen zich aan het uitvoeren van werken als ‘zelfstandigen’ terwijl ze in de praktijk vaak te beschouwen zijn als werknemers.

Bovenstaande misbruiken vragen uiteraard een Europese aanpak maar daarnaast dient ook onze Belgische regering afdoende maatregelen te treffen om de toevloed aan misbruiken en fraude onherroepelijk een halt toe te roepen!Ook vanuit Bouwunie Limburg Chape-, Vloerbedrijven, Tegelzetters en natuursteenbewerkers willen wij in 2014 deze problematiek actief blijven aankaarten en de nodige druk leggen om snelle oplossingen kracht bij te zetten.

Als bestuur willen wij vooral 2014 met een positieve noot inzetten. Ondanks economisch minder gunstige tijden kunnen wij blijven rekenen op de vaste steun van onze partners waardoor wij de werking binnen onze sector kunnen blijven optimaliseren en een vaste ruggesteun kunnen blijven bieden aan alle Limburgse leden. Collega’s mobiliseren is vaak moeilijk. Netwerking, ervaringsuitwisseling en samenwerking tussen alle betrokken partijen is en blijft voor echter wel dé sleutel om als sector sterk te staan.

Wij kunnen samen uit naar een actief 2014!
Tot binnenkort!

Willy Peeters
Voorzitter Bouwunie Limburg Chape-, Vloerbedrijven, Tegelzetters en natuursteenbewerkers

Sponsors Chape- vloerbedrijven, tegelzetters & natuursteenbewerkers