D
DS
T
M
 

Chape- vloerbedrijven, tegelzetters & natuursteenbewerkers

Limburgse Chape-, Vloerbedrijven en Tegelzetters verenigt de Limburgse chappers, vloerders, tegelzetters en natuursteenbewerkers en kopt op voor hun belangen. De werking van de vereniging wordt aangestuurd door een stuurgroep van belangenrijke bedrijven uit de sector. Het bestuur vergadert maandelijks en probeert zijn leden zoveel mogelijk van dienst te zijn. Dit gebeurt onder meer door de organisatie van activiteiten zoals o.a. infoavonden, workshops, opleidingen, het aankaarten van syndicale thema’s en het verstrekken van deskundig advies.

Sponsors Chape- vloerbedrijven, tegelzetters & natuursteenbewerkers