D
DS
T
M
Ga terug naar het overzicht

Eindelijk duidelijkheid over welke documenten op de werf aanwezig moeten zijn!

Eindelijk duidelijkheid over welke documenten op de werf aanwezig moeten zijn!

BOUWUNIE Limburg: Eindelijk duidelijkheid over welke documenten op bouwwerf aanwezig moeten zijn!

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve vereenvoudiging Theo Francken(N-VA) publiceert vandaag de volledige lijst documenten die verplicht zijn op een bouwwerf. De sector was al lang vragende partij om duidelijkheid te scheppen. Samen met de sector en inspectiediensten werd de uiteindelijke lijst samengesteld. Francken: "Met deze lijst zullen de bouwondernemingen geen tijd en middelen meer verliezen in het opmaken van niet verplichte documenten. De lijst bevat ook documenten die aangeraden zijn om inspecties vlotter te laten verlopen. Dit schept duidelijkheid die al lang gevraagd was en het zorgt voor minder administratieve lasten in de bouwsector."

Om te voldoen aan de regelgeving op een bouwwerf worden er verschillende documenten verplicht. Andere documenten worden aanbevolen -om bijvoorbeeld inspecties vlotter te laten verlopen. Sommige documenten moeten op de werf bewaard worden, anderen op het hoofdkantoor. De wet laat ook toe om documenten digitaal te bewaren, maar er zijn uitzonderingen die een papieren versie vereisen. Staatssecretaris Theo Francken: “Als wij als overheid onze bedrijven deze regels opleggen moeten wij er voor zorgen dat ze deze zo eenvoudig mogelijk kunnen naleven. Eenvoudige wetgeving is een zaak maar eenvoudige toepassing van de wetgeving is minstens even belangrijk.”

Onderzoek

Davy Maesen, directeur Bouwunie Limburg: De aanzet voor dit initiatief werd vorig jaar gegeven vanuit Bouwunie Limburg. De aanleiding hiertoe was een vroeger EFRO-project “Eerste Hulp bij BouwAdministratie (EHBA)” van BOUWUNIE Limburg. Dit project resulteerde in een eerste inventarisatie van “werfdocumenten”, documenten die worden geacht aanwezig te zijn op een werf. Het uiteindelijke opzet was destijds te komen tot de ontwikkeling van een applicatie dat deze documenten digitaal en online beheerde, een soort van digitale werfmap. Er heerste destijds echter nog onzekerheid over welke documenten effectief aanwezig moeten zijn op een werf. Het project is vorig jaar door ons voorgelegd aan en opnieuw opgepikt door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV), die vervolgens een onderzoek instelde. Onze inventarisatie van werfdocumenten diende als vertrekbasis voor verder onderzoek. Wij zijn dan ook tevreden met het huidig resultaat dat eindelijke duidelijkheid schept over welke documenten effectief aanwezig moeten zijn op een werf en is uitgebreid met een lijst van aanbevolen documenten door de inspectiediensten.”

page1image21224

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) heeft een onderzoek afgerond naar alle documenten die op een bouwwerf aanwezig moeten zijn. De bouwsector maakte melding van de onduidelijkheid die er heerste. Er bestaat tot op de dag van vandaag geen duidelijk globaal overzicht van alle vereiste en/of aanbevolen documenten met de betrekking tot een werf. Dat overzicht komt er vandaag wel.

“De bouwsector is een van de sectoren die vandaag onze extra aandacht verdient. Ik ben dan ook tevreden dat we vandaag duidelijkheid kunnen scheppen. De lijst die vandaag samen met bouwfederaties en inspectiediensten gepubliceerd wordt, zal rechtszekerheid scheppen, zal onnodig maken van niet-verplichte documenten verhelpen en baant de weg voor verdere vereenvoudigingen voor de bouwsector” voegt Theo Francken toe.

Eénduidige lijst

Het onderzoek van DAV toonde aan dat er inderdaad onduidelijkheid heerste in de sector. De feedback van bouwbedrijven die deelnamen aan het onderzoek, de bouwfederaties en de inspectiediensten stemden niet overeen met het al dan niet verplicht zijn van een document. De lijst die we vandaag publiceren bevat alle informatie die de sector nodig heeft om zich in orde te stellen met de wetgeving met name de verplichte documenten. De lijst gaat ook verder en vermeld de aanbevolen documenten voor een vlottere samenwerking met de inspectiediensten. Samen gaat het om meer dan dertig documenten. Belangrijk om te vermelden is dat niet alle verplichte documenten op alle werven van toepassing zijn. Dit hangt af van het type aannemingswerk dat er geleverd wordt, de bouwmaterialen, de omvang van de werf, etc.

“Het scheppen van duidelijkheid is niet het eindpunt maar het begin van dit traject. Duidelijkheid is het minste wat de sector van de overheid kan verwachten. Om een stap verder te gaan worden er vereenvoudigingsvoorstellen onderzocht die naar boven kwamen tijdens het onderzoek” besluit staatssecretaris Francken.

Het overzicht van werfdocumenten vindt u: HIER